Crowdfarm: crowdfunding af bæredygtige fødevarer

braendholtbjerg

Foto: Naturkalv

Det spirer i det danske land med produktionen af bæredygtige fødevarer, og det med en diversitet der spænder fra muslinger til kalvekød. Mange har brug for kapital, for at føre deres drøm om produktionen af lige deres produkt ud i virkeligheden. Her kommer bla Crowdfarm ind i billedet, der med afsæt i at DU som forbruger kan vælge at støtte lige det bæredygtige projekt du synes om via crowdfunding. De skriver sådan her om sig selv på deres hjemmeside:

Crowdfarm.dk er Nordens første specialiserede crowdfunding platform for bæredygtige fødevarer. Vi vil gøre det nemt for forbrugere I Norden at involvere sig, støtte og investere i en ny generation af bæredygtige fødevareproducenter og landbrug.

 

Nogle af de bæredygtige fødevarer der er tale om, er f eks produktionen af kalvekød – kalve der er hentet fra malkekvægsbesætninger, fordi de ikke kan bruges til malkning. Et projekt som Naturkalv giver ikke alene mening i forhold til at forbrugeren får noget virkelig godt kød, men også i forhold til den naturlige måde kalvene græsser på, og derved er medvirkende til at sikre en stor biodiversitet. Desuden er der hele dyrevelfærdsaspektet, kalvene er ikke længere et spild-produkt blot fordi de er født som det forkerte køn, og får et temmelig godt og naturligt liv.

Høstet

Foto: Høstet

Et andet projekt du kan funde er produktionen af økologiske havtorn hos Høstet på Bornholm. Konkret støtter du at de kan få sat flere stiklinger i jorden, og som med alle de andre crowdfunding projekter hos Crowdfarm, så får du som tak enten produkter eller oplevelser som tak for din økonomiske støtte. F eks hvis du støtter Emiliano´s Cacao kan du ved en af funding-mulighederne få dem ud med deres cacao-cykel til en børnefødselsdag, en firmafest eller hvor du nu synes det kunne være skægt med varm cacao. Klik selv ind på de forskellige projekter, og læs om ægte ildsjæle, hvad pengene går til og hvad du får retur her

Er du selv producent af et bæredygtigt fødevareprodukt, eller går du med tanker om at starte en produktion op, kan du rejse midler gennem Crowdfarm.

Indlægget her er ikke sponsoreret, det er ene og alene skrevet fordi jeg personligt synes jeg vildt godt om hele tanken bag Crowdfarm. Jeg har derfor også valgt at indgå i et ulønnet samarbejde med dem. Det kommer du til både at læse mere om, og se mere til her på bloggen og på diverse sociale medier.

Nyt dyrevelfærdsmærke

Nu forsøger Fødevarestyrelsen at gøre det lettere for forbrugeren når der skal vælges kød hvor der er taget hensyn til dyrets velfærd igennem opvæksten, og det med ny mærkning. I første omgang kun på svinekød, hvorfor man ikke vælger al slags kød ved jeg ærlig talt ikke. Nuvel mærkningen er landet på hjertet som symbol, og du kan som forbruger vælge 1, 2 eller 3 hjerter alt efter hvor meget velfærd du lægger vægt på.
Selv er jeg noget delt i forhold til denne måde at gøre det på. Jeg kan sagtens se fidusen, at det ofte går hurtigt når familien Danmark køber ind, og dermed skal man ikke nærlæse pakningen, men kan hurtigt tage stilling der ved køledisken. Men der er også noget ucharmerende ved det – hvem ønsker ikke at dyrene har det bedst muligt overhovedet? Altså jeg vil have det svært ved “kun” at vælge et hjerte, som om jeg implicit med min indkøbskurv viser at jeg ikke ønsker dyrene det bedre. Nuvel, det at Fødevarestyrelsen nu forenkler mærkningen, kan forhåbentlig hjælpe til den efterhånden noget uoverskuelige mængde af mærkninger, både de der overhovedet ikke har med dyrevelfærd at gøre, men som med billeder af den rene Morten Korch´ske idyl narrer forbrugeren til at tro det og de der rent faktisk efterlever de forskellige regler der er på området.

Læs mere om kampagnen her og bedøm selv.

Farmageddon går i kødet på forbrugeren.

“Dette er ikke en `stakkels dyrene bog´ … den prædiker heller ikke vegetarisme. Det er ikke anti-kød og heller ikke en anti-corporate bog”, sådan skriver Philip Lymbery og Isabel Oakeshott i bogen Farmageddon. En bog jeg langt om længe har fået læst, en bog der har efterladt mig temmelig frustreret over verdens udviklingen indenfor kødproduktion.

Bogen er gået hen og er blevet en hel bevægelse med tilhængere som bla Hugh Fearnley-Whittingstall fra Rive Cottage under parolen: Compassion in World farming. Igennem bogen kommer de med mange eksempler og faktuelle tal. Det er benhård læsning, for det handler ikke kun om dyrene, som ellers har temmelig dårlige vilkår i det konventionelle landbrug, men også om miljøet; regnskoven der trues voldsomt, biodiversiteten i al natur der mange steder er ødelagt, truede folkeslag mv. Desuden kommer bogen også ind på arbejdsforholdene og sundhedsaspektet for enorm mange bønder, især de der arbejder på landbrug der producerer foder til alle slagtedyrene.

70 billioner slagtedyr bliver produceret på  kloden i dag, to tredjedele af dem bliver opdrættet i det konventionelle landbrug, og fra Philip Lymberys rejser rundt på kloden bemærker han at der rigtig mange steder slet ikke går dyr frit på markerne længere. Her stiller han bla spørgsmålstegn ved en nok så relevant problematik, nemlig konsekvensen af hvor al dyrenes afføring fra disse “dyre-fabrikker” som de omtales i bogen. Som bekendt bliver den afføring som kommer fra dyr der går frit jo til naturlig kompost direkte på stedet, og skal ikke fragtes væk, ofte over lange strækninger. Og på den måde slutter ringen, for dermed bliver jorden mere frugtbar og producerer naturlige afgrøder til dyrene og de mange insekter der jo er med til at holde gang i biodiversiteten.

Disse mange dyr indtager en tredjedel af klodens kornproduktion, 90 % af soyaproduktionen og 30 % af den globale fiskefangst. Mad som kunne føde den hastigt voksende befolkning på kloden.

Der gives ret grelle eksempler på hvordan kød produktionen har sat sine tydelige spor i naturen, og har ændret faun og flora markant rundt om på jorden. Eksempler som også kan ses på film. Et eksempel er da de besøger en produktion af genmodificeret Soya i Argentina, hvor eneste tegn på naturligt liv er en allerhelvedes masse myg, hvilket er yderst mærkeligt da der ingen vandhuller er i nærheden. Flere steder dyrkes enorme arealer med kun én slags afgrøde, især i USA, og mange af stederne er bierne nærmest uddøde. Bier som er en af de væsentligste spillere i spillet om klodens overlevelse.

Vi her i Danmark kan ikke pege fingre af andre lande i dette tilfælde, da vi er et af de lande der fører stort i forhold til indtaget af kød: gennemsnitsdanskeren spiser 48 kilo kød om året! Og det tal lader til kun at stige yderligere, igennem de sidste 20 år er danskernes forbrug af kylling f eks steget fra 11,6 kg på år pr dansker til 24,2 kg. Sideløbende er realprisen grotesk nok faldet med 40 % siden 1980. For det er danske forbrugere tilsyneladende gerne vil have, billigt kød. Kød er ikke længere forbundet med status som det var det i det gamle landbrugssamfund, hoved salig fordi vi importerer enorme mængder fra lande der kan producere til langt lavere priser end herhjemme. Her er vi medvirkende til at holde lønninger og arbejdsforhold nede for rigtig mange der arbejder indenfor denne industri.

Så er spørgsmålet om hvem der skal regulere denne produktion, sådan at vi kan brødføde en befolkning der ifølge FN´s prognoser spår at vi vil vokse fra nuværende 7 milliarder til 9 milliarder i 2050? På et tidspunkt vil vi ikke kunne producere de enorme mængder billigt korn til dyrefoder, og får behov for at bruge det som menneskeføde, spår seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Henning Otte Hansen, og det vil presse priserne på kød markant opad mener han. Danmarks Naturfredningsforening mener at nogle af løsninger er, at vi spiser langt mindre mængder kød, og at vi skal vælge en bedre kvalitet. Desuden mener de at landbruget skal blive langt bedre til at fodre dyrene med restprodukter i stedet for afgrøder som mennesker kan spise.

Samme konklusion drages også i Farmageddon, vi er nød til at ændre vores måde at spise på, og skære radikalt ned på indtaget af kød. Vi skal tilbage til at kød var en luksus spise for at vi kan brødføde os alle i fremtiden. En anden meget væsentlig konklusion i bogen, er et større fokus på madspild, aldrig er der blevet smidt så meget mad i den vestlige verden som i dag. Alene i Danmark smider vi 540.000 ton spiselige fødevarer ud – her står fødevaresektoren for de 303.000 ton og private forbrugere smider 237.000 ton mad ud. Herhjemme arbejder bevægelsen StopSpildAfMad ihærdigt på mange forskellige tiltag for at reducere madspildet, men igen er det i den grad op til den enkelte forbruger at gøre noget aktivt selv. Altså kan vi som forbrugere være med til at vende udviklingen, ved at styre på de knapper der drejer sig om hvad og hvor meget vi kommer i indkøbskurven, samt på at sikre at det rent faktisk ender på tallerknen og i vores maver, og ikke i skraldespanden.

– Jeg håber at dette indlæg har skabt stof til eftertanke hos dig, kære læser, og hvis du vil læse mere vil jeg varmt anbefale dig at læse bogen, eller søge på Farmageddon, hvor du både finder uddrag af bogen, filmklip, debat og meget mere.


 

Dette indlæg er baseret på flg. kilder:

Farmageddon af Philip Lymbery og Isabel Oakeshott

Avisen Natur & Miljø, Danmarks Naturfredningsforening, #2 juni 2014

Stop Spild Af Mad.dk